Cecilia Jegander
Rekryteringskonsult Stockholm 073-973 83 01
Cecilia Jegander – rekryteringskonsult med mer än 18 års erfarenhet av läkemedels- och medicinteknikbranschen
Cecilia kommer senast från en produktchefstjänst inom medicinteknik. Hon började sin karriär inom läkemedel på branschorganisationen LIF. Hon har därefter arbetat med olika positioner inom både läkemedel och medicinteknik och har en bred erfarenhet och kunskap inom försäljning och marknadsföring.
Engagement, kundfokus och lösningsorienterad är egenskaper som bäst beskriver henne.
När Cecilia inte arbetar, tillbringar hon en stor del av sin tid med familjen i hockeyhallar, i löpspåret och på resa.