KOMPLETT PROCESS

Annons

1

ANNONSERAD PROCESS
Vid val av Annonserad Process har Rekryteringsspecialisten upparbetade kontakter med media kanaler inom Life Science. Kostnad för denna annonsering debiteras separat efter överenskommelse med uppdragsgivaren. Vi tar givetvis hand om alla ansökningar och processen i sin helhet.

läs mer

2

FÖRARBETE
I ett startmöte med vår uppdragsgivare samlar vi relevant information om tjänst, team och organisationen. Vi diskuterar tillsammans vilken utbildning, erfarenhet, nyckelkompetenser och personliga egenskaper som är viktigast för att utföra den aktuella tjänsten så bra som möjligt. Informationen sammanställs till en tjänstebeskrivning. Denna innehåller all information om tjänsten, organisationen, teamet och arbetsuppgifterna och används i vårt arbete att marknadsföra tjänsten för att hitta och attrahera den mest lämpade kandidaten.

läs mer

3

SELEKTION
Rekryteringsspecialisten använder tester och verktyg för att kvalitetssäkra bedömningen av varje kandidat i processen. Vi samarbetar med ett testföretag, som har en av marknadens vetenskapligt bäst dokumenterade och validerade urvalsverktyg. Samtliga konsulter är certifierade användare av de verktyg och tester som vi använder. Som tillval kompletteras dessa med fördel med arbetsprov. I selektionen ingår följande: – Kompetensbaserad djupintervju – Personlighetsformulär med återkoppling – Vid behov som tillval – färdighetstester (numerisk, verbal och induktiv förmåga)

läs mer

4

PRESENTATION
En sammanfattning lämnas för varje finalistkandidat med bedömning och värdering för den aktuella tjänsten. Vi har en avslutande avstämning där vi tillsammans går igenom kandidaterna och tar beslut om vem som skall erbjudas anställning. Konsulten fungerar som stöd för såväl kandidater som rekryterande chef till dess anställningsavtalet är signerat. Konsulten tackar nej till alla kandidater som varit inne i rekryteringsprocessen.

läs mer

5

SLUTFAS
Referenstagning genom kompetensbaserad djupintervju samt avstämning av slutkandidats CV, UC samt övriga krav specifika för tjänsten.

läs mer

6

UPPFÖLJNING
Konsulten följer upp de nyanställda kandidaterna med telefonsamtal efter 3 månader och 6 månader från anställningens början.

läs mer