KOMPLETT PROCESS

Search

1

KOMPLETT PROCESS
Vi tar ansvar för rekryteringen i sin helhet. Då ingår all administration och kontakt med kandidater samt leverans av finalistkandidater för tjänsten till rekryterande chef samt möten mellan konsult och HR ansvarig/rekryterande chef, vilket oftast innebär ett startmöte samt ett avstämningsmöte av finalistkandidater.

läs mer

2

FÖRARBETE
I ett startmöte med vår uppdragsgivare samlar vi relevant information om tjänst, team och organisationen. Vi diskuterar tillsammans vilken utbildning, erfarenhet, nyckelkompetenser och personliga egenskaper som är viktigast för att utföra den aktuella tjänsten så bra som möjligt. Informationen sammanställs till en tjänstebeskrivning. Denna innehåller all information om tjänsten, organisationen, teamet och arbetsuppgifterna och används i vårt arbete att marknadsföra tjänsten för att hitta och attrahera den mest lämpade kandidaten.

läs mer

3

KANDIDATSÖKNING
Vi söker brett efter lämpliga kandidater i vårt nätverk och vår omfattande CV databas samt även mer allmänt på marknaden där lämpliga kandidater kan finnas. Rekryteringsspecialisten arbetar aktivt med införsäljning av tjänsten, vilket attraherar de för den aktuella tjänsten mest lämpade kandidaterna. Mest lämpade är de kandidater som har en hög motivation för aktuell tjänst.

läs mer

4

SELEKTION
Rekryteringsspecialisten använder tester och verktyg för att kvalitetssäkra bedömningen av varje kandidat i processen. Vi samarbetar med ett testföretag, som har en av marknadens vetenskapligt bäst dokumenterade och validerade urvalsverktyg. Samtliga konsulter är certifierade användare av de verktyg och tester som vi använder. Som tillval kompletteras dessa med fördel med arbetsprov. I selektionen ingår följande: – Kompetensbaserad djupintervju – Personlighetsformulär med återkoppling – Vid behov som tillval – färdighetstester (numerisk, verbal och induktiv förmåga)

läs mer

5

PRESENTATION
En sammanfattning lämnas för varje finalistkandidat med bedömning och värdering för den aktuella tjänsten. Vi har en avslutande avstämning där vi tillsammans går igenom kandidaterna och tar beslut om vem som skall erbjudas anställning. Konsulten fungerar som stöd för såväl kandidater som rekryterande chef till dess anställningsavtalet är signerat. Konsulten tackar nej till alla kandidater som varit inne i rekryteringsprocessen.

läs mer

6

SLUTFAS
Referenstagning genom kompetensbaserad djupintervju samt avstämning av slutkandidats CV, UC samt övriga krav specifika för tjänsten.

läs mer

7

UPPFÖLJNING
Konsulten följer upp de nyanställda kandidaterna med telefonsamtal efter 3 månader och 6 månader från anställningens början.

läs mer