Stöd i HR frågor

Vi hjälper ert företag med HR stöd som HR-chef eller HR Business Partner som en interimslösning under en begränsad period vid t.ex. längre sjukfrånvaro eller innan en position är tillsatt. Vi kan även hjälpa till på deltid för mindre företag som inte behöver en heltidsresurs.